23-03-07

TIJDSCHRIFTEN GEZOCHT

We zijn op zoek naar Westvlaamse maar vooral oude jaargangen van Kortrijkse tijdschriften. Kijk eens op jouw zolder of er nog dergelijke schatten liggen. Dit kunnen bedrijfstijdschriften zijn (vb. Schaverlingen van de firma Lefebvre), schooltijdschriften(bv. Zonneweelde, Collegekrant...) Ook alle soorten brochures(vlastreffen),verenigingstijdschriften...alles is welkom, als het maar "westvloms" is. Je doet er heel wat mensen, die aan lokale geschiedenis doen, een plezier mee en misschien ben hij van dat vervelend papier af.

11:40 Gepost door joost strosse in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: west-vlaanderen, kortrijk, tijdschriften |  Facebook |

20-03-07

Ben je nog mee?

 

Zes regeringen en zeven parlementen regeren ons.

REGERINGEN

1. De federale regering (Guy Verhofstadt)

2. De Vlaamse regering(Yves Leterme)

3. De Waalse regering (Elio di Rupo)

4. De Franse gemeenchapsregering (Marie Arena)

5. De Brusselse regering (Charles Picqué)

6. De Duitse gemeenschapsregering( Karl-Heinz Lambert)

PARLEMENTEN

1en 2. De federale Kamer en Senaat

2. Het Vlaams Parlement (124 leden)

3. Het Waalse Parlement (75 leden)

4. De Brusselse hoofdstedelijke Raad (89 leden)

5. De Franstalige Gemeenschapsraad (75 leden)

6. De Duitstalige gemeenschapsraad

 

De wedde van die mannen en vrouwen : 6.243,79 €.  en een jaarlijkse onkostenvergoeding van 20.978 €

 

 

11:31 Gepost door joost strosse in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regeringen, parlementen |  Facebook |

18-03-07

Waar is de tijd?

Waar is de tijd

     

2000 jaar Kortrijk in 18 thematische deeltjes.

De reeks Waar is de tijd is een reis van ruim 2000 jaar met hoogtepunten en crisissen, bloeiperiodes en betreurenswaardige vernielingen. De textielindustrie vormt een belangrijke rode draad door het verleden. De kwaliteitsvolle damastweverij was nergens succesvoller en de Leie kreeg wereldfaam als Gouden Rivier van de vlasnijverheid. De Guldensporenslag van 1302 en de zware bombardementen in 1944 blijven de geschiedenis van Kortrijk tekenen.

De Kortrijkzaan staat centraal
De stad heeft vele beroemde mensen voortgebracht, zoals Jan Palfyn (1650-1730), de Kortrijkse chirurg en heelmeester. Ook van minder bekende Kortrijkzanen is het verhaal boeiend genoeg om te vertellen. Van wielrenners tot kermiskramers, van bierbrouwers tot begijntjes, van onderpastoors tot brandweerlieden. Het zijn uw voorouders! Waar is de Tijd gaat na wat zij aten, wie zij liefhadden, waar zij woonden en waar zij werkten.

Het stadscentrum kan onmogelijk los van de wijken en deelgemeenten gezien worden. De banden zijn sinds de fusie in 1977 nog hechter geworden. De deelgemeenten hadden hun eigen identiteit met wijkcomités en wijkkermissen.

Waar is de Tijd brengt geen koel, afstandelijk verhaal van gebeurtenissen en data. Wel een warme vertelling over hoe uw voorouders in Kortrijk leefden en waar zij mee bezig waren. En elk feit is gecontroleerd. De auteurs en de deskundige redactie staan garant voor de historische juistheid.

Waar is de Tijd komt tot stand in samenwerking met de stad Kortrijk en de West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk-Menen vzw. De redactie gebeurt door Ann Augustyn, Marijke Debucquoy, Véronique Lambert en Greet Verschatse. Een uitgebreide ploeg van deskundige auteurs schrijft de afleveringen.

Elk deel kost slechts € 4,95 en is te vinden in de Kortrijkse boekhandels.

Download de folder via 'gerelateerde bestanden'.

www.waarisdetijdkortrijk.be

 

Deel 1 van "Waar is de Tijd- 2000 jaar Kortrijk" ligt vanaf 14 maart in de winkel. Deel 2 vanaf 12 april.

 

Tot zover de uitgeversinformatie.

Wat vinden we nu van deze nieuwe publicatie?

We zijn ALTIJD tevreden als er een nieuw werk over Kortrijk verschijnt, want de stad boeit ons .

Niet zo heel lang geleden verscheen in de reeks Artis-Historia een boekdeel "Steden van België Kortrijk". "Waar is de tijd" doet ons een beetje denken aan dit werkje, zeker wat de foto's betreft. Net als de boeken "Het Kortrijk van toen" van Raoul Depaepe en "Kortrijk" van Piet Boncquet brengt "Waar is de tijd" de nostalgie naar het Kortrijk van toen weer boven.  

We vrezen dat dit nieuwe werk in 18 afleveringen ons niet zoveel nieuws zal brengen. Er zijn reeds degelijke historische werken over Kortrijk die deelaspecten belichten. Ik denk aan Christiaan Germopré, die over circus en paasfoor publiceerde, aan Egied Van Hoonacker met zijn Kortrijkse Straatnamen en zijn herbergen, aan Paul Debabandere en Philippe Despriet, die reeds zoveel facetten van de stad belichtten.

Hopelijk kan dit nieuwe werk nog iets nieuws brengen.

De prijs is immers niet van de poes: het geheel, opbergdoos incluis, zal ons na 18 maanden 100 € gekost hebben. Om te vergelijken: Dr. Egied  Van Hoonckaer brengt volgende maand " Kortrijk in proseleinkaarten uit", zeer verzorgd  en athentiek, voor 42 €

 

 


 

 

 

 

 

 

  

15:49 Gepost door joost strosse in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kortrijk, boeken, geschiedenis |  Facebook |

Stadsinfo Kortrijk

stadsinfo (Custom) (Small)

 
Ik ben gelukkig: ik heb er weer een boekje bij. Tussen de hoop vrijdagse reklames vond ik gelukkig de stadsinfo. Eerst vroeg ik me af welke firma me nu zou lastigvallen en/of de gouden gids er weer was.. De karnaveske dame op de omslag is toch zeker het symbool niet van Kortijk?
Alle gekheid op een stokje: deze brochure is nuttig en nodig. De informatie die ze bevat is redactioneel goed gebracht. Maar de vormgeving vind ik afschuwelijk lelijk en soms irriterend.  Reeds bij het voorwoord van de burgemeester word je geconfronteerd met" de kroon op het bier"(Dank U, Bavik... had Bockor geen goesting meer?).Talloze linkerbladzijden vol publiciteit moeten onze aandacht afleiden van waar het om gaat: informatie  Normaal vind je op het einde van zo'n naslagwerk het register op de behandelde intems. In deze brochure moet je eerst van p. 161 tot 192 de reklamejongens het plezier gunnen om hun prentje te bekijken.
Wat me ook stoort- en laat me weten of je er ook last van hebt- is de zeer kleine druk. Bovendien worden titels en randinformatie in een groen lettertype gebracht, wat veel slachtoffers van kleurenblindheid  groen zal doen uitslaan.
Ik vind het jammer dat zo'n nuttig instrument door zo'n nutteloze reklame bezoedeld wordt. De reklamejongens-en meisjes hebben de weg naar "Het schoon Verdiep van Kortrijk" blijkbaar gevonden. De Unijep-group mag van mij buiten blijven.Net als Decaux, de multinational die al onze schone stadsgezichten beschadigt met reklame. Eerst in de bushokjes, tot daarnogaantoe- maar nu op voetpaden, straathoeken tot op de hoek van de Markt toe. Dat is visuele polutie die menig Kortrijkzaan die van zijn stad houdt op de lever ligt. Vroeger werden stadsgezichten in ere gehouden.
Ga maar eens op stap om foto's van mooie gebouwen te nemen: je zult snel ondervinden dat dit een enorme opgave wordt. Je moet al een geoefend photoshopper zijn om al die hinderlijke plakkaten te kunnen verwijderen.
Mannen als Paul Debrabandere ergerden zich daar ook steevast aan. Terecht, vind ik.

15:10 Gepost door joost strosse in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pollutie, kortrijk, stadsinfo, reklame |  Facebook |

13-03-07

 De vleespotten van Vlaanderen

 

Via de zogenaamde gunstige wind kregen we volgende gegevens toegestuurd. Dat werpt misschien wel een licht op de ambitie van veel verkozenen om het tot minister of staatssecretaris te schoppen. Honger zullen die excellenties dan zeker niet lijden.

Dat beseft U ook als je er weet van hebt

 

 

-Dat onze Vlaamse ministers een maandwedde hebben van meer dan 10.000 EUR

(ruim 400.000 BF)

-Dat zij een maandelijkse huisvestingsvergoeding genieten van 2.350 EUR

(ongeveer 95.000 BF)

-Dat zij een huishoudkostenvergoeding per maand ontvangen van 876 EUR (ruim

35.000 BF)

-Dat zij een kleine 300 EUR per maand bij krijgen als "persoonlijke

forfaitaire onkostenvergoeding" (zowat 12.000 BF)

-Totaal is dat 13.526 EUR of (545.637 BF) elke maand van het jaar.

 

En nog kunnen ze het niet laten om met de centjes van de belastingbetaler

grote sier te maken, lees maar:

Als supplementje bij hun wel zeer riante broodwinning wordt hen dan nog eens

een Visa kaart toevertrouwd,en zij gebruiken die zonder verpinken, om de

horecasector op de been te houden,  waarschijnlijk als compensatie voor de

21% die men al zolang beloofd er 6% van te maken.

En de afrekeningen na het festijn zijn niet van de poes, er zijn enkele

gezonde eters bij, enkele van deze excellenties hebben er in het jaar 2002

degelijk werk van gemaakt want wat zij verorberden grenst aan het

ongelooflijke.

Volgens informatie ons verstrekt door E-magazine nr 160 ging het er aldus

aan toe:

*

Steve STEVAERT* gaf met de hem toevertrouwde Visa kaart op zijn naam in dure

restaurants de som uit van 22.210 EUR ( 896.000 BF) en dat ter gelegenheid

van 97 etentjes of ongeveer 2 per week en dat tegen een gemiddelde prijs van

229 EUR per eetmaal (ongeveer 9240 BF)

 

Vijf restaurants met Michelin-sterren bezocht door heren van het kabinet van

*Patrick* *DEWAEL* waar drie VISA kaarten in omloop zijn kregen ruim de

aandacht van onze jongens wat resulteerde in 168 bezoeken waarvan 60 op

rekening van de kaart van Patrick DEWAEL persoonlijk.

 

Bijzonder doortastend zijn de omzwervingen in het buitenland, met een

uitgave van 3390 EUR (137.000 BF) op 16 maart 2002 in eethuisje STUCKI in

BASEL, diezelfde dag wordt, met een andere Visa kaart en door andere flinke

jongens nog maar eens een bijkomende hulde gebracht aan restaurant TEUFELHOF

eveneens in BASEL voor de niet mis te verstane nota van 2052 EUR (

83.000BF) dus zowat samen op een dag

5.442 EUR of een kleine 220.000 BF

 

10:19 Gepost door joost strosse in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ministers, politiek |  Facebook |

11-03-07

Welkom in blogland

Een weblog is een soort internetdagboek, of was althans daarvoor bedoeld. Wat aanvankelijk een onschuldig vrijetijdsbezigheidje was om familie en vrienden te plezieren en wat mooie kiekjes te presenteren is inmiddels uitgegroeid tot een heus informatief gegeven.

Over Kortrijk zijn ook enkele (goede) weblogs.

Zeker die van Frans Lavaert, een nogal wat sipkijkende en soms arrogante kritikaster van al wat misloopt in de Kortrijkse politiek. Frans is echter bijzonder goed geïnformeerd en daarom in zijn weblog een must voor elkeen die geïnteresseerd is in Kortrijkse politiek en aanverwante.Kijk eens op http://www.kortrijkwatcher.be.  Het zal je niet spijten.

Een tweede weblog, wellicht met dezelfde bedoelingen, is deze van Walter Maes ".Het verdriet van Kortrijk" is de titel. Walter durft nogal eens straf uithalen naar politici. Bovendien houdt hij zich ook bezig met de grote maatschappelijke problemen, zoals de verkiezing van een nachtburgemeester of een stadsdichter. Wie het allemaal niet te serieus neemt kan daar ook wel eens een uurtje vertier mee beleven.

Een derde-zeer goede-blog is deze van raadslid Marc Lemaître: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be. Marc plaatst bovendien schitterende foto's en zijn geschriften zijn verre van fanatiek links, integendeel. Zeer informatief, goed gedokumenteerd, fris en weldoordacht. Een aanrader.

Onlangs is ook Philippe De Coene op het web verschenen met de site                " Kortrijk-Brussel-Kortrijk"(zie:http://philippedecoene.worldpress.com. Nog een beetje nieuw om daar reeds een oordeel over te vellen. Maar alles laat voorzien dat Philippe vooral de Kortijkse dossiers in Brussel zal belichten. Hij is er tenslotte goed voor geplaatst.

Zoals reeds ten tijde van burgemeester de Bethune gebeurde zal Philippe er wel af en toe in slagen eerder van de goedkeuring van dossiers op de hoogte te zijn dan de burgemeester. Stefaan De Clerck mocht het ook al ervaren. Ook staatssecretaris Q kent dat truukje al en kan soms gniffelen in zijn statig bureau aan de Wetstraat 18. Nog een huisje verder en Q zit in de 16. We zouden het hem trouwens wel jeunen.

 

 

 

 

10:58 Gepost door joost strosse in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kortrijkse politiek, blogs, kortrijk |  Facebook |

10-03-07

Kortrijk bruist

Kortrijk Bruist

maart 7th, 2007 Het rommelt in de sector feestelijkheden in m’n stad. Stefaan Bral, schepen van Milieu, Sport en Evenementen, heeft ontslag genomen als voorzitter van Kortrijk Bruist. Kortrijk Bruist is een stedelijke vzw die alle grote (en ook kleine) feesten in de stad organiseert of ondersteunt. Eiland van Licht, Sinksen, Kortkant, de Paasfoor, Kortrijk Strandt, noem maar op. Bruist staat in voor feesten van Pasen tot en met Nieuwjaar. Origineel en toch gezellig. Vorig jaar kwam er een nieuw initiatief bovenop, Zomerkarnaval. Zoals de naam het zegt, een zomerse parade met zuiderse ritmes en dat nog eens op een zonnige zondag. Het moet geleden zijn van de Heilige Haarprocessie dat er nog zoveel volk kwam opdagen in het stadscentrum.En nu terug naar af. Niet alleen voorzitter Bral zet een stap opzij. Ook een aantal bijzonder actieve bestuursleden, samen de ruggengraat van Kortrijk Bruist, gooien de handdoek na een ongewild conflict met Stefaan De Clerck. De Clerck verwijt de organisatie dat Kortrijk Bruist niet professioneel werkt. De (vrijwillige) medewerkers begrijpen er niets van, vindt hij. Zij van hun kant begrijpen er niets van dat hij zoiets vindt.Even terug in de recente geschiedenis. In de vorige legislatuur was Stefaan Bral schepen van Cultuur (en ook van Sport, Feestelijkheden en Toerisme). Mooi pakket en Bral deed er iets mee. Als een volleerd manager begon hij de sector meteen te reorganiseren en te structureren. Zo ook het Comité voor Initiatief, het feestcomité van destijds. Dat was nodig want, met permissie gezegd, het gezelschap van plaatselijke notabelen - sigaartje, likeurtje - was aan afstoffen toe. Het kreeg een nieuwe naam, nieuwe leden, nieuwe middelen en daarmee werd een al even nieuw programma op poten gezet.Kortrijk Bruist liet ook anderen meedelen in de feestvreugde. Er werd een systeem ontwikkeld waarbij elke organisator volgens vaste afspraken een subsidie kon krijgen. Stan - Mailingman - Callens werd penningmeester (vrijwillig) en hij draaide iedere cent enkele keren om voor die uitgegeven werd. De boekhouding werd dan weer, dat tegen betaling, gesuperviseerd door het bureau Bamelis Kindt & Co.Naast Kortrijk Bruist werden in de cultuursector nog zes vzw’s opgericht (en nog enkele in andere sectoren) om de oude structuren te vervangen. Een beetje als België, moeilijk uit te leggen maar al bij al werkt het.Intussen is Stefaan De Clerck zelf schepen van Cultuur geworden. Sport en Evenementen zijn bij Bral gebleven, Toerisme (met foren) is naar Jean de Bethune verhuisd. Meteen heeft De Clerck laten weten dat hij Kortrijk Bruist niet mag. Een aantal feesten worden uit handen van de vzw genomen en een deel van het budget wil De Clerck voor eigen initiatieven.“Burgemeester, zeg ons wat we verkeerd hebben gedaan,” vroeg een lid van het bestuur tijdens wat als een overlegvergadering was bedoeld. Het antwoord was niet meteen verhelderend. Maar mannen maken plannen, zo ook de burgemeester. Het aantal stedelijke vzw’s wordt herleid tot acht. Zes daarvan zullen voorgezeten worden door gemeenteraadsleden van CD&V, twee door raadsleden van VLD. Naar verluidt wordt Kortrijk Bruist straks geleid door Koen Byttebier, fractieleider van de VLD in de gemeenteraad. Koen is de zoon van wijlen Fries Byttebier, meerdere legislaturen CVP-schepen van Openbare Werken. Hij mocht geen schepen worden van de CD&V vanwege op te lange tenen getrapt. Maar geen nood, want voorzitter van een stedelijk feestcomité, het is toch een begin. Maar een moeilijk begin, want zoals gezegd verlaten de meest actieve bestuursleden de boot. Allemaal mensen die van aanpakken weten, net zoals De Clercks partijgenoot Bral.Medestanders onnodig pijn doen, het is een vak geworden.(Overgenomen van de blog van Philippe De Coene) 

19:05 Gepost door joost strosse in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kortrijk, feestelijkheden, evenementen |  Facebook |