Joost Strosse (70) kreeg woensdag een GAS-boete in de bus voor sluikstorten in het containerpark in de Maandagweg. ‘Ik had een paar honderd bloempotjes op overschot en ik bracht die naar het containerpark’, vertelt Strosse. ‘Ik deponeerde de zak waar het hoort, maar blijkbaar is bij verder sorteren nog wat papierafval in de zak gevonden. Toen ik een brief kreeg met de melding dat ik daarvoor een GAS-boete zou krijgen, kon ik me gaan verantwoorden. Ik ben niet gegaan omdat ik dat al te gek vond. Ik deed dit helemaal niet met opzet. Na twaalf bladzijden uitleg over mijn asociaal gedrag kreeg ik uiteindelijk de boete in de bus. Niet correct sorteren op een containerpark staat dus gelijk aan sluikstorten. Ik kan nu verhaal halen bij de politierechtbank. Maar wat kost me die procedure? De boete bedraagt nu al 125 euro.’

‘In onze politieverordening is een hoofdstuk opgenomen met bepalingen in het containerpark’, zegt sanctionerend ambtenaar van de stad Tessa Allewaert. ‘Ook daar moet afval op de juiste manier worden achtergelaten. De man heeft geen verweer ingediend, noch mondeling noch schriftelijk. Het lijkt mij nogal gemakzuchtig om niet te reageren op een proces-verbaal.’

Dit jaar zijn er overigens al vijfhonderd GAS-dossiers afgesloten in Kortrijk, waarvan 183 gepaard gingen met een boete. ‘Ook de dossiers zoals nachtlawaai en diefstal, waarvoor wij samenwerken met het parket, zijn hierin inbegrepen’, verduidelijkt Allewaert. ‘Maar ik heb geen zicht op boetes als het parket de zaak naar zich toehaalt.’